Pookan.com
พู่กันดอทคอม

[Beta]ราชินีซ็อง ด็อกเรื่อง : ราชินีซ็อง ด็อก
หมวดหมู่ : ดูหนังซีรีส์ ออนไลน์ [Asia]
เข้าชม : 12887


-เรื่อง Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก [ซับไทย]จำนวนตอน : 62 ตอนออกอากาศในเกาหลี : 25 พฤษภาคม 2009เรื่องราวของเจ้าหญิงด๊กมัน ธิดาคนโตของพระราชาจินพยองแห่งชิลลา เนื่องด้วยพระราชาองค์นี้ไม่มีบุตรชายเลย จึงต้องการให้เจ้าหญิงด๊กมัน ครองบัลลังก์ต่อ เป็นราชินีองค์แรกของชิลลา ราชินีซอนด๊ก ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่ 27 แต่ด้วยความที่เป็นผู้หญิง ราชินีซอนด๊ก จึงต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆ ทั้งความขัดแย้งด้านการเมือง และการทำสงครามในยุค 3 อาณาจักร

+++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++ EP.01 - 05 ++++++++++++++Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.1.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.1.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.1.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.2.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.3.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.3.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.3.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.3.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.3.5Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.4.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.4.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.4.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.5.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.5.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.5.3++++++++++++++ EP.06 - 10 ++++++++++++++Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.6.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.6.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.6.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.6.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.6.5Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.6.6Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.6.7Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.7.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.7.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.7.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.7.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.8.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.8.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.8.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.8.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.9.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.9.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.9.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.9.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.9.5Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.10.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.10.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.10.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.10.4++++++++++++++ EP.11 - 15 ++++++++++++++Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.11.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.11.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.11.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.11.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.12.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.12.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.12.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.12.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.12.5Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.13.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.13.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.13.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.13.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.14.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.14.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.14.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.14.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.15.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.15.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.15.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.15.4++++++++++++++ EP.16 - 20 ++++++++++++++Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.16.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.16.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.16.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.16.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.17.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.17.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.17.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.17.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.18.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.18.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.18.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.18.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.19.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.19.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.19.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.19.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.20.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.20.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.20.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.20.4++++++++++++++ EP.21 - 25 ++++++++++++++Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.21.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.21.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.21.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.21.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.22.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.22.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.22.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.22.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.23.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.23.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.23.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.23.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.24.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.24.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.24.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.24.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.25.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.25.2 Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.25.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.25.4++++++++++++++ EP.26 - 30 ++++++++++++++Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.26.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.26.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.26.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.26.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.27.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.27.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.27.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.27.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.28.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.28.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.28.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.28.4 Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.29.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.29.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.29.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.29.4 Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.30.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.30.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.30.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.30.4++++++++++++++ EP.31 - 35 ++++++++++++++ Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.31.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.31.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.31.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.31.4Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.32.1 Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.32.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.32.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.32.4 Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.33.1Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.33.2Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.33.3Queen Seon Deok ราชินีซ็อง ด็อก Ep.33.4  ขอจบการอัพอยู่ที่ตอน 33 นะครับ+++++ ยังมั้ยจบนะครับ มีทั้งหมด 62 ตอนแล้ว +++++แต่ไม่สามารถอัพต่อไปได้อีก ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับเครดิต  มูมู๋ซังมาแว้วแว้วแว้ว


หนังในหมวดหมู่นี้
Boys over Flowers (F4)รักฉบับใหม่หัวใจ 4 ดวง
Princess Hours
Take Care of the Young Lady (My Fair Lady)
Marrying a Millionaire

 

© Copyright www.pookan.com All Right Reserved