Pookan.com
พู่กันดอทคอม

[Beta]ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1เรื่อง : ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1
หมวดหมู่ : ดูหนังซีรีส์ ออนไลน์ [Asia]
เข้าชม : 13434
ชื่อหนังอื่นๆ : The Storm Riders


 


นักแสดง : เซียนเย่เจินอี จ้าวเหวินจั้ว หวังสี่ สุ่นหลิง


 


เ รื่ อ ง ย่ อ / S y n o p s i sเรื่องราวของ เนี่ยฟง กับปู้จิ้งอวิ๋น ที่โชคชะตาพลิกผัน ให้ต้องมาเป็นศิษย์ของ สงป้า

ประมุขแห่งพรรคใต้หล้า แถมยังฝึกวิชาให้จนสำเร็จ แต่เมื่อทั้งสองเติบโตเป็นหนุ่ม

ก็ดันไปหลงรัก ข่งฉือ ลูกสาวของสงป้า จนกลายเป็นศึกชิงนางกันในที่สุด แต่ภายหลังปู้จิ้งอวิ๋น

ต้องการแก้แค้นกับสงป้า ในฐานที่เป็นคนฆ่าพ่อของเขา (ปู้จิ้งอวิ๋นเห็นพ่อตัวเองโดนฆ่า

ตั้งแต่ยังเด็ก แต่รอเวลาแก้แค้นเท่านั้นเอง) เพื่อต้องการเอากระบี่ “กระบี่เลิศภพจบแดน”

ไปครอบครองแต่ไม่สำเร็จ จนภายหลังสงป้าก็ต้องการฆ่าเนี่ยฟง แต่ก็ไม่สำเร็จ

........จนในที่สุดทั้งสองก็เปิดศึกระหว่างศิษย์กับอาจารย์….....

******************************************************************************** EP.01 - 05 *********************Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 01 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 01 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 01 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 02 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 02 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 02 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 03 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 03 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 03 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 04 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 04 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 04 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 05 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 05 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 05 [3/3]********************* EP.06 - 10 *********************Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 06 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 06 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 06 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 07 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 07 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 07 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 08 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 08 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 08 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 09 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 09 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 09 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 10 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 10 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 10 [3/3]********************* EP.11 - 15 *********************Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 11 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 11 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 11 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 12 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 12 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 12 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 13 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 13 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 13 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 14 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 14 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 14 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 15 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 15 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 15 [3/3]********************* EP.16 - 20 *********************

Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 16 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 16 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 16 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 17 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 17 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 17 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 18 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 18 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 18 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 19 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 19 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 19 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 20 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 20 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 20 [3/3]********************* EP.21 - 22 *********************

Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 21 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 21 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 21 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 22 [1/3] ENDWind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 22 [2/3] ENDWind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 1 - 22 [3/3] END~~~~ THE END ~~~~เครดิต  mingywhale


หนังในหมวดหมู่นี้
Boys over Flowers (F4)รักฉบับใหม่หัวใจ 4 ดวง
Princess Hours
Take Care of the Young Lady (My Fair Lady)
Marrying a Millionaire

 

© Copyright www.pookan.com All Right Reserved