Pookan.com
พู่กันดอทคอม

[Beta]ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 ตอน 7 ยอดศาสตราเรื่อง : ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 ตอน 7 ยอดศาสตรา
หมวดหมู่ : ดูหนังซีรีส์ ออนไลน์ [Asia]
เข้าชม : 13474
ชื่อหนังอื่นๆ : The Storm Riders


 


นักแสดง :  ฉินหลัน เหอยุ่นตง จ้าวเหวินจั๋ว


 


เ รื่ อ ง ย่ อ / S y n o p s i sสงป้า (ซุ่นซิ่ง) ประมุขพรรคใต้หล้า ผู้มีความทะเยอทะยาน หมายครอบครองยุทธภพได้หลงเชื่อคำทำนาย ""ชนะก็ฟงอวิ๋น แพ้ก็ฟงอวิ๋น"" ทำให้สงป้าคิดกำจัด เนี่ยฟง (จ้าวเหวินจั๋ว) และปู้จิงอวิ๋น (เหอยุ่นตง) ศิษย์ทั้งสองผู้เป็นดั่งหนามยอกอก สุดท้ายสงป้า ก็จบชีวิตลงด้วยมือของฟงอวิ๋น และยุทธภพน่าจะสงบสุขได้ แต่แล้วมหันตภัยครั้งใหญ่ก็ย่างกรายเข้ามาอีกครั้ง เมื่อตี้ซื่อเทียน (เหวยอี่เฉิง) แห่งพรรคประตูฟ้า ผู้ซึ่งยกย่องตัวเองเป็นดั่งเทพและมีวิชามหัศจรรย์สามารถชุบชีวิตคนตายไป แล้วให้ฟื้นคืนหมายคิดครอบครองยุทธภพแทนสงป้า ตี้ซื่อเทียนได้ชุบชีวิต ตี้เอ้อเมิ่ง (หวงอี้) คนรักของเนี่ยฟงให้คืนชีพ แต่มีข้อแม้ให้ฟงอวิ๋นฆ่าคนให้ เพื่อตี้เอ้อเมิ่งทำให้เนี่ยฟงยอมทำตามเงื่อนไขทุกเรื่องของตี้ซื่อเทียน แม้แต่การกลับเข้าสู่ทางมาร และในการเป็นมารนี่เอง ทำให้เนี่ยฟงพลั้งมือซัดปู้จิงอวิ๋นตกหน้าผาชัน จนทำให้เนี่ยฟงเสียใจเก็บตัวในถ้ำเพื่อควบคุมจิตมารในตัวเอง... และตี้ซื่อเทียนยังหวังที่จะกินดวงจิตของมังกร เพื่อมีชีวิตเป็นอมตะ จึงได้หลอกใช้ผู้ครอบครองสุดยอดอาวุธทั้ง 7 ให้ไปฆ่ามังกรให้. ********************* EP.01 - 05 *********************Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 01 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 01 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 01 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 02 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 02 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 02 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 03 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 03 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 03 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 04 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 04 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 04 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 05 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 05 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 05 [3/3] ********************* EP.06 - 10 *********************
Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 06 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 06 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 06 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 07 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 07 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 07 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 08 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 08 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 08 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 09 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 09 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 09 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 10 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 10 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 10 [3/3] ********************* EP.11 - 15 *********************Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 11 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 11 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 11 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 12 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 12 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 12 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 13 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 13 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 13 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 14 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 14 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 14 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 15 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 15 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 15 [3/3] ********************* EP.16 - 20 *********************Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 16 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 16 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 16 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 17 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 17 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 17 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 18 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 18 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 18 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 19 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 19 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 19 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 20 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 20 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 20 [3/3] ********************* EP.21 - 25 *********************
Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 21 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 21 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 21 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 22 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 22 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 22 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 23 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 23 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 23 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 24 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 24 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 24 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 25 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 25 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 25 [3/3] ********************* EP.26 - 28 *********************


Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 26 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 26 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 26 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 27 [1/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 27 [2/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 27 [3/3]Wind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 28 [1/3] ENDWind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 28 [2/3] ENDWind And Cloud ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า ภาค 2 - 28 [3/3] END~~~~ THE END ~~~~ เครดิต  mingywhale


หนังในหมวดหมู่นี้
Boys over Flowers (F4)รักฉบับใหม่หัวใจ 4 ดวง
Princess Hours
Take Care of the Young Lady (My Fair Lady)
Marrying a Millionaire

 

© Copyright www.pookan.com All Right Reserved