Pookan.com
พู่กันดอทคอม

[Beta]องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 [พากย์ไทย]

เรื่อง : องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 [พากย์ไทย]
หมวดหมู่ : ดูหนังซีรีส์ ออนไลน์ [Asia]
เข้าชม : 12890
===== นักแสดง =====จ้าวเวย หลินซินหยู ซูโหย่วเผิง โจวเจี๋ยเรื่องย่อ ""องค์หญิงกำมะลอ"" ภาค 2หลังจากผ่านอุปสรรคมานานัปการ ในที่สุด จื่อเหวยกับเอ่อคัง เสี่ยวเยี่ยนจื่อกับหยงฉี ก็ได้หมั้นหมายกัน โดยวาดหวังความสุขรออยู่ในวันหน้า แต่เหตุการณ์หาเป็นเช่นนั้นไม่ ปัญหาใหม่ได้ตามมาทับถมอีก คือการเสด็จกลับวังของ ""ไทเฮา"" ซึ่งไม่พอพระทัยต่อนิสัยกระโดกกระเดกของเสี่ยวเยี่ยนจื่อ และชาติกำเนิดอันคลุมเคลือของจื่อเหวยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะได้รับการยุยง จากฮองเฮาและแม่นมหยงด้วยแล้ว จึงหาวิธีลงโทษเสี่ยวเยี่ยนจื่อกับจื่อเหวยต่าง ๆ นานา ขณะเดียวกันฮ่องเต้เฉียนหลงได้หญิงงาม "" เผ่าหุย"" นามว่า ""หานเซียง"" มาเป็นสนมใหม่ ซึ่งมีความงามเหนือหญิงทั้งปวงทำให้เฉียนหลงโปรดปรานยิ่งนัก แต่หานเซียงมีคนรักอยู่ก่อนแล้วชื่อ ""หมงตัน"" ต่อมาเป็นพวกเสี่ยวเยี่ยนจื่อ หลังจากรู้เรื่องราวความรักของหมงตันกับหานเซียง เสี่ยนเยี่ยนจื่อกับพวกจึงตัดสินใจช่วยหานเซียงให้ออกจากวังหลวง เพื่อหนีไปครองคู่กับหมงตัน แม้ว่าจะเป็นการทรยศต่อเฉียนหลง ซึ่งไว้ใจพวกตนก็ตาม แต่ในสายตาทุกคนแล้ว ถือว่าความรักยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งสำคัญหากผิดพลาด ก็ยินดีรับโทษแทน"====================================องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 01-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 01-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 01-3/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 02-1/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 02-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 02-3/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 03-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 03-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 03-3/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 04-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 04-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 04-3/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 05-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 05-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 05-3/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 06-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 06-2/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 06-3/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 07-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 07-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 07-3/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 08-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 08-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 08-3/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 09-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 09-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 09-3/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 10-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 10-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 10-3/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 11-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 11-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 11-3/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 12-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 12-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 12-3/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 13-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 13-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 13-3/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 14-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 14-2/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 14-3/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 15-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 15-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 15-3/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 16-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 16-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 16-3/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 17-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 17-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 17-3/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 18-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 18-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 18-3/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 19-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 19-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 19-3/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 20-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 20-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 20-3/3  องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 21-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 21-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 21-3/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 22-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 22-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 22-3/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 23-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 23-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 23-3/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 24-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 24-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 24-3/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 25-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 25-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 25-3/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 26-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 26-2/3 องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 26-3/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 27-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 27-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 27-3/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 28-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 28-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 28-3/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 29-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 29-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 29-3/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 30-1/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 30-2/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 30-3/3องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 31-1/2องค์หญิงกำมะลอ ภาค2 ตอนที่ 31-2/2  THE END    เครดิต   super-big


หนังในหมวดหมู่นี้
Boys over Flowers (F4)รักฉบับใหม่หัวใจ 4 ดวง
Princess Hours
Take Care of the Young Lady (My Fair Lady)
Marrying a Millionaire

 

© Copyright www.pookan.com All Right Reserved