Pookan.com
พู่กันดอทคอม

[Beta]

เช็คความเร็วเน็ต ทดสอบความเร็วเน็ต หรือการ วัดความเร็วเน็ต คือการทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตของเรา ในเวลานั้นๆ ว่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของเรามีความเร็วเท่าไหร่ การอัพโหลดและการดาวน์โหลดไฟล์มีความเร็วเท่าไหร่ ผลการเทสความเร็วเน็ตอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลาที่เช็ค ขึ้นอยู่กับปริมาณการการใช้อินเตอร์เน็ตในตอนนั้น เครื่องที่ทดสอบอยู่ใกล้ หรือไกลจากจุดเชื่อมต่อสัญญาน ลักษณะการเชื่อมต่อเน็ต เช่น Wifi, LAN ชนิดของบราวเซอร์ที่ใช้ทดสอบ เช่น IE, Firefox หรือประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์เอง ก็มีผลต่อการทดสอบความเร็วเน็ต เช็คความเร็วเน็ต คลิกที่นี่

 

© Copyright www.pookan.com All Right Reserved